8. razred Republika Srbija

Od nastavnih sadržaja u osmom razredu izučavaćeš našu zemlju Republiku Srbiju.

Podseti se koji su simboli jedne države?

Kako se zove himna Repubkike Srbije, koje napisao himnu, a ko je komponovao?

Republika Srbija se graniči sa osam država.

(Na severu sa Mađarskom, sa severo istoka je Rumunija, sa istoka Bugarska na jugo-istoku je Makedonija, na jugu je Albanija, sa jugo-zapada je Crna Gora, sa zapada je granica sa Bosnom i Hercegovinom, i sa severo-zapada je Hrvatska.)

Ukupna dužina granica je 2397km, najdužu granicu Republika Srbija ima sa Rumunijom, a najkraću sa Albanijom.Površina Srbije je 88.361 km2.

Podaci pokazuju da  prema popisu iz 2011. godine  da Srbija ima 7 186 862 stanovnika (bez Kosova i Metohije) 

Adinistartivnim granicama Republika Srbija je podeljena na tri celine.To su Centralna Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina (na severu)  i Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija ( na jugu).

Manje  teritorijalne jedinice koje čine našu državu jesu okruzi  gradovi i opštine.


-Uz pomoć geografske karte Srbije pronaći najvišu tačku Srbije i najnižu.Na koliko reljefne celine se deli Srbija.

Klima je najvažniji element, prirodne sredine.Osnovni faktori koji utiču na klimu Srbije su :nadmorska visina, udaljenost naše zemlje od mora, reljef i oblici reljefa, vrste tena i biljni pokrivač i delatnosti čoveka.

U Srbiji su zastupljen tri klimatska tipa to su:

-panonsko-kontinentalna
-umerena kontinentalna
-planinska klima.