6. razred

Južna Evropa

Poštovani đaci ovo je novina elektronskog učenja , jer želimo da vam učenje postane lakše i interesantnije.

1.zadatak 

Provežbajte države južne Evrope, njihove glavne gradove.

Podsetite se koje su države Balkanskog poluostrva.

Analizirajte minijaturne države Evrope.


"Zanimljiva geografija"

Olimpijske igre nastale su u staroj Grčkoj. Prema isorijskim zapisima, prvi put su održane 776.godine nove ere,a ukinuo ih je rimski car Teodosije 393. godine nove ere.

Moderne Olimpijske igre prvi put su održane 1896. godine u Atini.