5 .razred

Proučavanje geografije

Savremena geografija pročava prostorni razmeštaj i međusobnu povezanost prirodnih i društvenih elemenatau  u  geografskom omotaču Zemlje.Osnovna podela geografije je Fizička i Društvena geografija?

Fizičku geografiju čine fizičke discipline:

geomorfologija-proučava odlike reljefa na Zemlji

klimatologija- proučava elemente i faktore klime, i njohove odlike

hidrologija- proučava sve vode na Zemlji

biogeografija- proučava rasprostarnjenost biljnog i životinjskog sveta.

Društvena geografija proučava stanovništvo, naselja i privredne delatnosti:

geografija stanovništva

geografija naselja

ekonomska geografija

politička geografija


 

Geografija

Uvodna reč

Kako je geografija dobila ime?

Od davnina su ljudi upoznavali svoju okolinu gde žive, opisivali svoju okolinu i prenosili daljim generacijama, pojavljuju se pisani tragovi.Tako je počela da se razvija jedna od najstarijih nauka koju je grčki naučnik Eratosten u III veku pre nove ere nazvao geografijom.

Geografija je nauka koja proučava Zemlju kao nebesko telo, njen položaj u vasioni , oblik veličinu i mnoge poajve, i procese koji se dešavaju u njoj.

Da bi otkrio osnovne odlike naše planete , potrebno je da savladaš prvu stepenicu osnove geografije.